گواهینامه HSE-MS  شامل دو عبارت MS , HSE مخفف Health Safety Environment Management System  به معنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که بیان کننده ی دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001  می باشد.
این سیستم، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آن ها را تحت کنترل قرار داده و با اقدامات موثر و اثربخش آن ها را حذف و یا کاهش می دهد.
هر سازمانی که گواهینامه HSE  را داراست، به این معنی است که آن سازمان، کلیه ضوابط مربوط به محیط زیست و همچنین کلیه ضوابط مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود را رعایت می کند.

    از جمله مزایای اخذ گواهینامه HSE برای شرکت های پیمانکاری عبارت است از :

_ ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
_ ترغیب کارکنان جهت افزایش اعتماد آن ها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
_ حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی
_ کاهش خسارت های مستقیم و غیر مستقیم حوادث
_ کاهش صدمات جانی و نقص عضو و کارکنان در محیط کار
شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS می تواند بر اساس نیاز واقعی مجموعه متقاضی دارای تعاریف مختلف باشد. این صدور به موجب سفارش خود مشتریان بر اساس اهداف متعددی صورت می پذیرد.در صورتی که سازمانی قصد اخذ گواهینامه های مربوطه با اعتباردهی مراجع اعتبار دهنده را داشته باشد، می بایست دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 را هم زمان اخذ کند.
لازم به توضیح است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HTS بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.
از انتخابتان متشکریم *