سایتهای برتر

یکشنبه 18 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


سایتهای برتر

یکشنبه 18 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


سایتهای برتر

یکشنبه 18 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


اسم مبدأ

چهارشنبه 7 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |این اصطلاح در بند (2) ماده یک کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و در بند (1) ماده 2 موافقتنامه لیسبون، به معناسممبدأ به اسم جغرافبایی کشور یا مای نامگذاری یا اسم مبدأ یا منشاء آمده است. براساس بند (1) ماده 2 موافقتنامه لیسبون، نظقه یا محلی اطلاق می شود؛
اسم مبدأ

 اسم مبدأ با نشانه های منبع تقاوت دارد، زیرا نشانه های منبع هر اصطلاح یا علامتی است که برای مشخص کردن منشاء یک محصول یا خدمات در کشور، منطقه یا محل خاصی به کار می رود. اسامی مبدأ یا نامگذاری مبدأ دارای معنای محدودتری نسبت به نشانه های منبع است زیرا اگرچه اسم مبدأ به نام جغرافیایی کشور، منطقه یا محل دلالت دارد ولی مستلزم وجود پیوند کیفی میان محصول و محل تولید است. این پیوند کیفی شامل برخی مختصات محصول است که منحصراً  قابل انتساب به آن محل است از جمله آب، هوا، خاک و شیوه های سنتی تولید. به عبارت دیگر، اسامی مبدأ، اسم جغرافیایی یک کشور، منظقه یا ناحیه ای است؛ که برای تعیین محصولی که از آن کشور، منطقه یا ناحیه جغرافیایی شامل عوامل طبیعی و انسانی است.
خلاصه این که نشانه های منبع صرفاًٌ نشانگر نشأت گرفتن کالا یا محصول از محل معینی است و می تواند فاقد پیوند کیفی بین محصول و محل باشد در حالی که اسامی مبدأ علاوه بر معرفی محل نشأت گرفتن محصول یا کالا، نشانگر این امر است که کیفیت و مشخصات کالا منحصراً یا اساساً ناشی از محیط جغرافیایی خاصی است. به عبارت دیگر هر اسم مبدأ نشانه منبع است ولی هر نشانه منبع اسم مبدأ نیست.  

   


ضمانت اجرای ثبت شرکت تعاونی

چهارشنبه 7 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

معرفی تعاون و حقوق تعاون:


"تعاون"که مصدر باب تفاعل و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است،از اصل "عون" به معنای یاری کردن مشتق شده است.تعاون در اصطلاح علمی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک افراد.
"حقوق" مجموعه قواعدی است که بر جامعه حکومت می کند،روابط افراد را با یکدیگر تنظیم کرده،زندگی اجتماعی را نظم و ترتیب می دهد،برقراری و حفظ آرامش و امنیت در جامعه را موجب می شود و دولت اجرای آن قواعد را تضمین می کند.
مجموع قواعد حقوقی که به پاره ای از روابط و فعالیت ها مربوط باشد،به نام آن روابط یا فعالیت ها نامیده می شود،مانند مجموع قواعد حقوقی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط است و تحت عنوان"حقوق تعاون" درباره آن ها بحث می شود.
در معرفی حقوق تعاون اجمالاَ می توان گفت :"حقوق تعاون،مجموعه قواعدی است که بر تاسیس،فعالیت و اداره امور تعاونی ها حکومت می کند و دولت ضامن اجرای آن هاست"

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی:
وجود تعاونی(شرکت یا اتحادیه تعاونی) با تشکیل و ثبت آغاز می شود و با انحلال و تصفیه پایان می گیرد.یادآوری می شود که شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی،دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شود.
پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند،شرکت یا اتحادیه تعاونیی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.
اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند.برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت تعیین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.
برای ثبت تعاونی ضمانت اجراهایی وجود دارد که در ادامه به بیان اجمالی آن می پردازیم:
1.جلوگیری از فعالیت.وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت نرسیده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند،ممانعت می کند؛زیرا این امر نادیده گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی"نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند" بر عهده این وزارت است.
2.عدم امکان استفاده از تسهیلات.هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود،به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند،شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد استفاده کند.
3.تضامنی محسوب شدن.به موجب قسمت اول ماده 220 قانون تجارت،هر گاه شرکتی تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی،خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیاورد،"شرکت تضامنی"محسوب می شود و باید مقررات راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا گردد؛بنابراین هرگاه شرکتی با عنوان"شرکت تعاونی"شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود ،چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز درنیامده است،مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد؛لذا ملزم است که تابع احکام قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی باشد.لازم به یادآوری است که یکی از احکام شرکت تضامنی-به موجب ماده 116 قانون تجارت،این است که اگر دارایی شرکت تضامنی برای تادیه تمام بدهی های آن را کافی نباشد،شرکا در مقابل باقیمانده آن "مسئولیت تضامنی" دارند که در اثر آن هر یک از شرکا منفرداَ و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد و همه آن ها مجتمعاَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند،هر یک از شرکا در صورت مراجعه طلبکار یا طلبکاران شرکت،ملزم است تمام باقیمانده دیون شرکت تضامنی را بپردازد و طلبکاران می توانند برای دریافت طلب به اختیار خود علیه هر یک از آنان منفرداَ یا علیه دو یا چند یا همه آن ها مجتمعاَ،در دادگاه اقامه دعوی نمایند،در صورت اخیر حکم دادگاه دایر بر محکومیت آن ها بر اساس"اصل تضامن"صادر خواهد شد.بر این اساس اگر شرکت تعاونی به ثبت نرسیده باشد ممکن است مسئولیت بزرگی متوجه سرمایه گذاران شرکت شود،زیرا در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد،طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور،برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.ناگفته نماند که چون اولین هیئت مدیره تعاونی قانوناَ موظف به ثبت آن است ،اگر هیئت مدیره به این وظیفه خود عمل نکند و در عین حال شرکت را با عنوان تعاونی-یا بدون این عنوان-دایر کرده باشد و به امور تجارتی بپردازد و یا اینکه با وجود ممکن نبودن ثبت شرکت به علت موانع قانونی،به ترتیب مذکور عمل کند،در برابر صاحبان سرمایه،نسبت به مسئولیت تضامنی که به شرح بالا متوجه آن ها می شود-به علت مسبب بودن ،مسئول خواهد بود.

   


سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن ها داده شده است؛ در امور جاری شرکت اقدام نمایند. هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.

    وظایف هیات مدیره شرکت سهامی در برابر ضرر و زیان شرکت

عملیات و اقدامات مدیران در شرکت ها همواره موجب سودآوری نیست و علل گوناگون از جمله تغییر قوانین، ورشکستگی شرکای تجاری و طرف قرارداد شرکت، بی ثباتی اقتصادی، جنگ و تحریم ، سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران ممکن است منجر به زیان دهی شرکت شود و سرمایه سهام داران از بین برود.
به مصداق " جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است " قانون گذار در ماده 141 " لایحه " برای پرهیز از غلبه ضرر و زیان به کل سرمایه شرکت مقررات آمره ای وضع و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در نظر گرفته است.
اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه ثبتی شرکت از میان برود هیات مدیره مکاف است بلافاصله صاحبان سهام را از وضعیت خطرناک شرکت آگاه کند تا آنان نسبت به ادامه حیات شرکت و یا انحلال آن تصمیم بگیرند. در صورت تصمیم گیری به انحلال شرکت هیات مدیره مکلف است با رعایت ماده 265 " لایحه " حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام تشریفات و مقدمات ثبت و آگهی انحلال اقدام و از ضرر و زیان بیشتر به سرمایه سهام داران جلوگیری کند.
چنانچه به هر دلیلی سهام داران تمایلی به انحلال نداشته و علاقه مند به حفظ شرکت باشند باید در همان جلسه و با رعایت حد نصاب های حداقلی سرمایه که در ماده 5 " لایحه " ذکر شده سرمایه را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند به نحوی که زیان پوشش داده شود. این کاهش سرمایه از جمله کاهش اجباری است که تشریفات آن صرفاَ ارائه گزارش هیات مدیره و تایید بازرس قانونی در مورد از بین رفتن نصف سرمایه شرکت است و تشریفات دیگری ندارد. اسامی سهام داران و تعداد سهام آنان پس از کاهش سرمایه باید در جلسه تهیه و ضمیمه صورت جلسه شود.
معمولاَ سهام داران بلافاصله بعد از کاهش، افزایش سرمایه می دهند و از محل تبدیل مطالبات حال شده به سهام و یا واریز نقدینگی به شرکت امکان حیات مجدد و بقای شرکت را فراهم می کنند.
طبق ماده 265 " لایحه " در صورتی که هیات مدیره ظرف دو ماه از تاریخ از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت از اطلاع رسانی به سهام داران و دعوت مجمع عمومی فوق العاده خودداری کند و چنانچه در صورت دعوت مجمع و اخذ تصمیم در مجمع فوق العاده تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع اقدام نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 10.000 ریال تا 100.000 ریال و یا به  هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین اگر مجمعی که بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود به حد نصاب های مقرر در ماده 84 " لایحه " نرسد و به طور رسمی تشکیل نشود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
به عبارت دیگر تکلیف و وظیفه مدیران دعوت مجمع عمومی فوق العاده و درخواست ثبت و آگهی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در مرجع ثبت شرکت هاست و چنانچه سهام داران در جلسه حضور نیابند و یا تصمیمی که اتخاذ شود قابلیت ثبت و آگهی در اداره ثبت شرکت ها را نداشته باشد مسئولیت کیفری مدیران ساقط می شود و متضررین از این امر می توانند درخواست انحلال شرکت را در دادگاه ذی صلاح مطرح کنند. 

   


گواهینامه HSE-MS  شامل دو عبارت MS , HSE مخفف Health Safety Environment Management System  به معنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که بیان کننده ی دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001  می باشد.
این سیستم، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آن ها را تحت کنترل قرار داده و با اقدامات موثر و اثربخش آن ها را حذف و یا کاهش می دهد.
هر سازمانی که گواهینامه HSE  را داراست، به این معنی است که آن سازمان، کلیه ضوابط مربوط به محیط زیست و همچنین کلیه ضوابط مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود را رعایت می کند.

    از جمله مزایای اخذ گواهینامه HSE برای شرکت های پیمانکاری عبارت است از :

_ ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
_ ترغیب کارکنان جهت افزایش اعتماد آن ها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
_ حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی
_ کاهش خسارت های مستقیم و غیر مستقیم حوادث
_ کاهش صدمات جانی و نقص عضو و کارکنان در محیط کار
شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS می تواند بر اساس نیاز واقعی مجموعه متقاضی دارای تعاریف مختلف باشد. این صدور به موجب سفارش خود مشتریان بر اساس اهداف متعددی صورت می پذیرد.در صورتی که سازمانی قصد اخذ گواهینامه های مربوطه با اعتباردهی مراجع اعتبار دهنده را داشته باشد، می بایست دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 را هم زمان اخذ کند.
لازم به توضیح است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HTS بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.
از انتخابتان متشکریم *

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic